Play Audio :

Bác Trần Đại Quang Làm Thơ Trả Lời Bài Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh


Upload : 5 Okt 2018
Channel  : Flora Lunar
Duration : 8.46
350.514   1157   323


Bác Trần Đại Quang Làm Thơ Trả Lời Bài Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh của cô giáo Lam- Và Bài Thơ Đáp Lời Sông Núi Của nhà Thơ Du Nguyễn Tiến- Dung động Triệu Triệu Trái Tim Con Dân Nước Việt. Hãy Chia Sẻ Vì Chúng ta Là Người Việt nam.
- Bác Nguyễn Phú Trọng Và Bài Thơ Người Đốt Lò Lịch Sử:
https://www.youtube.com/wat...
-Biển Đông Dậy Sóng! Chùm Thơ Cực Hay Về Biển Đảo Việt Nan:
https://www.youtube.com/wat....
- Bài thơ lấy đi nước mắt của triệu triệu con dân nước Việt - Chiến Tranh Và Tiếng Khóc:
https://www.youtube.com/wat...
- Xin đổi kiếp này - Bài Thơ Xuất Xắc Cho Ý Thức Bảo Vệ Môi Trường, Bảo Vệ Hành Tinh Xanh:
https://www.youtube.com/wat...
-Thơ yêu tiếng việt- Giai Điệu Tổ Quốc, Tổ Quốc Gọi Tên Mình, tự hào là người Việt:
https://www.youtube.com/wat...

Comments

Download Links