Play Audio :

16 Viện chủ có dám cho Thầy tôi hỏi về Thiền tông không - Chuẩn hóa Thiền tông


Upload : 24 Jan 2018
Channel  : Thien Tong
Duration : 20.02
915.897   1747   1735


16 Viện chủ có dám cho Thầy tôi hỏi về Thiền tông không - Chuẩn hóa Thiền tông
www.thientong.com
Chùa Thiền tông Tân Diệu - Chuyên dạy Giải thoát

Comments

Download Links